Blekinge museum

ALLA KONTAKTER

Museichef

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
Museichef
0455 - 30 49 61
0709 - 30 49 61

Publikenhet

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
Pedagog
0455 - 30 49 72
0709 - 30 49 72
Utställningstekniker
0766 - 20 96 14

Butik & reception

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
Receptions- och butiksansvarig
0455 - 30 49 85
0455 - 30 49 92
0709 - 30 33 43

Faktarum/arkiv & bibliotek

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
Antikvarie/arkivarie
0455 - 30 49 87

Arkeologi

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
1:e antikvarie arkeolog
0455 - 30 49 86
0709 - 30 49 86

Byggnadsvård och kulturlandskap

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
1:e antikvarie kulturlandskap
0455 - 30 49 79
0766 - 20 83 80
1:e antikvarie byggnadsvård, certifierad sakkunnig avseende kulturvärden
0455 - 30 49 78
0709 - 30 49 78

GIS

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
Antikvarie
0709 - 30 49 96

Föremål

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
Chef samlingar
0455 - 30 49 90
0766 - 20 83 88
Museitekniker
0455 - 30 49 88

Bibliotek

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost

Arkiv

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
Antikvarie/arkivarie
0455 - 30 49 87

Fotoarkiv

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
1:e antikvarie foto
0455 - 30 49 67
Fotoregistrering
0455-30 49 83
Fotoregistrering
0455 - 30 49 71

Administration

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
Ekonomichef
0455 - 30 49 64
0766 - 20 83 74
Ekonomiassistent
0455 - 32 17 05
0766 - 20 96 15
Information
0455 - 30 49 65
HR-ansvarig
0455 - 30 49 62
0766 - 20 84 16