Blekinge museum

ALLA KONTAKTER

Museichef

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
Museichef
0455 - 30 49 61
0709 - 30 49 61

Publikenhet

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
Utställningstekniker
0766 - 20 96 14
Medieproducent
0455 - 30 49 63
0729 - 61 89 62
Pedagog
0455 - 30 49 72
0709 - 30 49 72
Pedagog
0455 - 30 49 89
0766 - 20 83 87
Vaktmästare
0708-41 88 35

Butik & reception

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
Receptions- och butiksansvarig
0455 - 30 49 85
0455 - 30 49 92
0709 - 30 33 43
Receptionist
0455 - 30 49 85

Faktarum/arkiv & bibliotek

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
Antikvarie/arkivarie
0455 - 30 49 87
0766 - 20 83 85
Bibliotekarie
0455 - 30 49 66
0766 - 20 83 76

Arkeologi

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
1:e antikvarie arkeolog
0455 - 30 49 86
0709 - 30 49 86
Marinarkeolog
0455 - 30 49 70
0766 - 20 84 17

Byggnadsvård och kulturlandskap

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
1:e antikvarie kulturlandskap
0455 - 30 49 79
0766 - 20 83 80
1:e antikvarie byggnadsvård, certifierad sakkunnig avseende kulturvärden
0455 - 30 49 78
0709 - 30 49 78

GIS

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
Antikvarie
0709 - 30 49 96

Föremål

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
Enhetschef
0455 - 30 49 90
0766 - 20 83 88
Museitekniker
0455 - 30 49 88
0766 - 20 83 86

Bibliotek

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
Bibliotekarie
0455 - 30 49 66
0766 - 20 83 76

Arkiv

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
Antikvarie/arkivarie
0455 - 30 49 87

Fotoarkiv

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
1:e antikvarie foto, IT-ansvarig
0455 - 30 49 67
0766 - 20 83 77
Fotoregistrering
0455 - 30 49 69
0766 - 20 83 79
Fotoregistrering
0455 - 30 49 71
0734 - 15 47 39

Administration

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
Enhetschef, HR-ansvarig
0455 - 30 49 62
0766 - 20 84 16
Ekonomiansvarig
0455 - 30 49 37
0766 - 20 83 60
Ekonomiassistent
0455 - 32 17 05
0766 - 20 96 15