Blekinge museum

Skuta

BÅTRITNINGAR

Från 1950-talet och framåt har Blekinge museum bland annat dokumenterat traditionellt båtbyggeri.

I museets kustkulturundersökning finns uppteckningar, fotografier
och inte minst båtritningar.
Ett urval av Blekinge museums båtritningar kan beställas genom museets butik:

Kontakt: Butiken

Pris 400:- inkl. 25% moms.
Frakt och emballage tillkommer.
Ritningarna levereras per post i papptub med lock.


Bruksbåtar i Blekinge
För Blekinge har alltid näringar med anknytning till hav och skärgård varit viktiga. Bland de båtar som använts är blekingsekan och jaktkanoten de två båttyper som tilldragit sig mest uppmärksamhet.


Blekingsekan
Blekingsekan var tidigare den dominerande båttypen inte bara i Blekinge utan också i angränsade delar av Skåne och Småland. Den fanns i flera olika storlekar från de minsta roddbåtarna på 12-13 fot upp till de största fraktekorna på 40-42 fot. Karakteristiskt för båttypen är den låga akterspegeln. Bottnen är flat och rundad i fören, i aktern är den skarp och djupt nedstickande. Blekingsekan har tunna och breda bord. Storlek och utseende varierar mycket beroende på hur och var längs kusten båten nyttjades. Blekingsekan har främst varit en viktig bruksbåt använd till olika typer av fiske och transporter. Men den uppmärksammades också i slutet av 1800-talet som lämplig för sport och nöjessegling. 


 
Jaktkanoten
Den yngsta av de blekingska båttyperna är jaktkanoten. En liten, klinkbyggd, halvdäckad snipa anpassad för rodd och segling. Den kan numera vara tillverkad av plast och har ofta även motor. Jaktkanoten förekommer främst i östra
hälften av Blekinges skärgård. Den är lämplig för sjöfågeljakt och
småfiske. Båttypen har inspirerats av de sportkanoter som användes i Karlskrona skärgård runt sekelskiftet 1800/1900.