Blekinge museum

Blekingseka 1

Blekingseka 1

BR_001, BR_002, BR_003

Båtbyggaren Sven Nilsson på Senoren i Karlskrona skärgård byggde ekan åt sig själv troligen 1881. Båten var en god seglare men något rank, varför den ganska snart byggdes om. Den var från början riggad med smack, fock, klyvare och topp.1921 byttes detta till storsegel och fock. Ekan användes mest då man fiskade med långrev eller pilkade torsk samt för resor in till Karlskrona. I familjen kallades båten ”Den Store” eller ”jöll”.
Längd överallt 4,830 m
Uppmätt 1963 av Agne Abrahamsson
Linje-, konstruktions- och segelritning, skala 1:10, 3 blad
Pris 400 SEK

Kontakt: Butiken