Blekinge museum

Blekingseka 2

Blekingseka 2

BR_004, BR_005

Ryktebåt, krokabåt, torskabåt
Ekan är byggd 1932-33 av Sven Johan Olsson på Joggesö i Karlshamns skärgård.
Denna båttyp användes till krokfiske efter ål, lax och torsk. Båten ägdes vid uppmätningen av 1:e kustuppsyningsman Nils Bengtsson och fiskaren Oskar Olsson, Hörvik i Mjällby socken
Längd över allt 6,2 m
Uppmätt 1963 av Agne Abrahamsson
Linje- och konstruktionsritning, skala 1:10, 2 blad
Pris 400 SEK

Kontakt: Butiken