Blekinge museum

Ritning frakteka

Frakteka

BR_008, BR_009, BR_010

Storeka
Ekan kommer från Senoren i Karlskrona skärgård. Den är troligen byggd av en båtbyggare där som kallades Ola Byggare. Båten fick motor på 1940-talet. Tidigare hade man endast segel. Fraktekorna användes mest till sten- och grustransporter och lastade i allmänhet mellan 18 och 20 ton.
Båten ägdes av fraktarna Anders Lilja och Erik Person på Sturkö då uppmätningen gjordes.
Längd överallt 11,85 m
Uppmätt 1960 av Henry Magnusson
Linje-, konstruktions- och segelritning, skala 1:20, 3 blad
Pris 400 SEK

Kontakt: Butiken