Blekinge museum

Hommebåt, Hommeeka

Hommebåt 1

BR_011, _012

Hommeeka
Båten är byggd i västra Blekinge ca 1900. Den användes av fiskare i Baskemölla för att vittja ålbottengarn. Dessa båtar seglades inte utan roddes. Båten är byggd i ek och stenkolstjärad in- och utvändigt. Ekan liksom en modell av den finns numera i Blekinge museum.
Längd över allt 6,1 m.
Uppmätt 1961 av Henry Magnusson.
Linje- och konstruktionsritningar, skala 1:20
Pris 400 SEK

Kontakt: Butiken

 

Fotograf

Foto


Foto av modell Blm 14 583

M. Olsson, Blekinge museum ×