Blekinge museum

Ritnning Hommebåt

Hommebåt 2

BR_013, _014

Hommeeka
Båten är byggd omkring 1900 av båtbyggare Lars Andersson i Vitemölla, Vitaby socken i Skåne. Hommebåtar användes när man vittjade ålbottengarn eller ålhommor.
Längd över allt 6,0 m
Uppmätt 1961 av Henry Magnusson
Linje och konstruktionsritning i skala 1:20, 2 blad
Pris 400 SEK

Kontakt: Butiken