Blekinge museum

Vika var de?

De kallades kreditorer (långivare)
och hade lånat ut pengar till Karl XII.

Nu var de i Sverige för att kräva tillbaka pengarna.
De var turkar, armenier, greker och judar
från Osmanska riket.

Kungen hade bestämt att de skulle
bo hos Karlshamns borgare och
att de skulle få 1 daler silvermynt*
om dagen till uppehälle.

Borgarna i Karlshamn tyckte att det var
nog med de polska och tyska militärer
som de redan hade som inneboende.
Men de tvingades att ta emot dem ändå.

Alla kreditorer stannade inte kvar i Karlshamn.
Några begav sig till Karlskrona, andra till Lund.

*Mätt med konsumentprisindex kunde man 1715 för 1 daler silvermynt
köpa lika mycket varor och tjänster som vi idag kan köpa för 186:40.
Edvinsson, Rodney och Söderberg, johan 2011, A Consumer Price Index
for Sweden 1290-2008, Review of Income and Wealth.
Faksimil av förteckning över personer 1718, Riksarkivet.

"Specifikation på de 10.000 Mynttecken hvilka turkarna
så vähl som de andra bekommit uti october monat
Förelidne åhr som afräkning på deras fordringar
och hur mycket de ännu i behåld kvar hava."

Med anledning av att man gjorde en delbetalning
i nödmynt upprättades denna förteckning.

När listan gjordes hade några redan återvänt
till Osmanska riket och några hade dött.¨

Familjemedlemmar och tjänare finns inte
med på listan.

 

 

Bildtext

Bildinfo


Foto från utställningen "Karl XII:s kreditorer".

×