Blekinge museum

Bilden av orienten

Karl den XII:s män visade nyfikenhet, respekt
men också rädsla inför det Osmanska riket.

Det Osmanska riket hotade Wien så sent som
1683 och en oro för vad det kunde
åstadkomma fanns kvar.

Under 1800-talet, till följd av industrialisering
och kolinialisering, förändrades bilden.
Nyfikenheten fanns kvar men man såg
Osmanska riket som slutet och att det fanns
en motvilja till förändringar. En växande kritik
av slavhandel skapade en bild av arabvärlden
som brutal.


ORIENTALISM

Under 17-och 1800-talen blev
orientalisk inredning på modet.

Kuddar, divanet och ottomaner blev populära
i högreståndshem. Samtidigt romantiserades
orienten i konst och litteratur, gärna med erotiska
undertoner. I början av 1900-talet gjorde
filmskådespelaren Rudolf Valentino succé som sheik.

Även arkitektoniskt har vi tagit intryck.
Ett fint exempel är inredningen på Rosenbergs slott.
Gustav V hade dessutom ett berömt turkiskt rum.
Mest omtalat är nog vakttältet vid Drottningholms slott
och koppartälten och den turkiska kiosken på Haga.
Moriskapaviljongen i Malmö Folkets Park
är ett exempel från modern tid.

Hur ser vår bild av orienten ut idag?


Många vill göra gällande att det var Karl XII och
som tog hem maträtten koldolmar.


Det äldsta belägget för att dolmar har tillagats i
Sverige är ett recept från 1765 i Kajsa Vargs
kokbok. De tillagas på orientaliskt vis med vinblad,
nötfärs (ej fläsk) och pressad citron. Kajsa Varg
tipsade att den som inte hade tillgång till vinblad
istället kunde använda förvällda kålblad.
"Dolma" betyder fylld på turkiska.

Även den klassiska maträtten köttbullar,
köfte på turkiska, kan ha sitt ursprung
i Osmanska riket.

KAFFE
Kaffet kom till europa under 1600-talet
från Osmanska riket. Till en början dracks det
bara av förmöget folk eftersom det var dyrt.
En av kreditorerna som kom till blekinge arbetade
som kaffekokare.
Det sägs även att Karl XII gärna drack kaffe.

SMITTKOPPSYMPNING
Samuel Skraggenstierna, livmedikus till Karl XII,
kom i kontakt med smittkoppsympning i Osmanska
riket. Genom att rispa skinnet och lägga på sårvätska
från en person som insjuknat blev symptomen
lindrigare och man fick ett skydd mot sjukdomen.
På Skraggenstiernas och kungens initiativ gavs den
kanske första europeiska skriften om smittkopps-
ympning ut 1713.

I slutet av 1700-talet upptäckte Edward Jenner
att det fungerade lika bra att ympa med kokoppor.

År 1816 blev vaccination av alla barn under två år
obligatorisk i Sverige. Först att utföra ympning i
Karlskrona var doktor Mårten Kähler, läkare vid
Amiralitetet 1760-1773. Smittkoppor är sedan 1979
utrotad i hela världen.

OMBUDSMAN
Under sin tid i Bender inrättade Karl XII ett nytt
ämbete "Högste Ombudsmannen" som skulle
vara hans främste representant hemma i Sverige.
Uppgiften var att se till att domare och tjänstemän
skötte sina uppgifter enligt gällande lagar.

Kanske kommer systemet med "ombudsman"
från Osmanska riket. Sultanen hade en rådgivare
som folket kunde vända sig till med sina klagomål.
Var det denna befattning som inspirerade Karl XII?

Idag är begreppet "ombudsman" nästan som
ett svenskt varumärke och används över hela världen.