Blekinge museum

Militärmusik

Jaritsjarerna var soldaterna i sultanens
livgarde. De hade stora orkestrar med sig
på slagfälten och på väg till strider.

Orkestern spelade kraftfullt, högljudd, militärisk
musik för att komma i extas och skrämma fienden.

Vid 1700-talets mitt blev janitsjarmusiken
enormt populär i hela europa.
Den kallades "turkisk musik" och lade grunden
till den moderna militära marschmusiken.

Turkisk musik har även inspirerat Mozart
(Rondo alla turca), Beethoven (Turkisk marsch),
Hayden (Militärsymfonin) och Gluck (Skyternas dans).

 Lyssna på ett exempel! 

Bildtext

JANITSJARSPEL


Kallas även Muhammedsfana
eller Turkisk halvmåne.


Består av en stång med bjällror, klockor och
diverse dekorationer. Instrumentet skakas
eller slås på med hammare för att låta.

Har tillhört Kungliga Departementet.
Troligen tillverkat i början av 1800-talet.

Lån från Armémuseum.

×