Blekinge museum

Osmanska riket

Detta stora rike med många olika religioner,
seder och bruk styrdes av sultanen
från rikets och europas största stad,
Konstantinopel eller Istanbul som
staden numera heter.

Inom riket var den religiösa
och kulturella friheten stor.

Som en följd osmanernas höga tolerans
invandrade undet 1400- och 1500-talen
stora grupper av judar och muslimer
från övriga Europa.

Ännu under 1700-talet var Osmanska riket,
som sträckte sig över tre kontinenter,
en stormakt att räkna med.

Osmanska riket existerade från 1200-talet
till 1923 då republiken Turkiet bildades.       


 Ahmed III var sultan under Karl XII:s vistelse i Turkiet.

 

 

Bildtext

Bildinfo


Osmanska riket var som störst
i slutet av 1600-talet.

×