Blekinge museum

Karlshamn

  Hackerts källare
 
Hospitalet

Kreditorerna kom till den vackra
staden Karlshamn där det bodde
ungefär 2.000 personer.

Längst tre huvudgator låg trähus i en
eller två våningar. Taken var av tegel
eller torv. Kyrkan nybyggd och
hamnen säker. Många borgare hade
rötter i Tyskland och Holland.

De flesta borgarna hade några kor,
hästar, får och gäss inne på sin gård
och odlingslotter i närheten.

I staden fanns 32 registrerade krogar.
En av de förnämsta var Jacob Hackerts Källare.
Där samlades dagligen en del av kreditorerna
för att dricka öl och spela kort.

Bönderna kom in till staden för att sälja
sina varor på torget. Fisk såldes på Fisktorget.
Det fanns skeppsvarv och tobaksspinnerier.

Från hamnen skeppades bland annat järn,
trä och pottaska. Med handelsskeppen
kom tyger, glas, salt och tobak.

Det fanns även ett sjukhus.
Varje lördag gick hjonen omkring
och samlade in pengar till hospitalet.