Blekinge museum

Ur protokollen

Några barn föddes. Ett av dem,
Catarina, föddes den 25 november
1716. Hennes mor var Maria
Jönsdotter. Fadern, juden Moses,
hade kommit som dräng med
kreditorerna till Sverige.

Maria och Josef åtalades för otukt.
Maria ansåg att han lovat henne
giftermål. Men Moses var förlovad
i Konstantinopel och han ville inte
konvertera till kristendomen.

Vi har letat efter barnet och modern
i kyrkoböckerna men inte hittat dem.


Habil Puska reste till
universitetbiblioteket
i Lund för att studera
"en hel hop turkiska böcker".


I juni 1717 knivmördades Ohmar
Bascha på torget i Karlshamn av
Deli Mustapha. Gärningsmannen
dömdes till döden och avrättades
på Karlshamns kastell.


Några unga flickor, Hellvig
och Britta, försörjde sig genom
småstölder. De sålde även bröd
som de bar runt i korgar.
Därför kallades de korgflickor.

De uppgav att de haft umgänge
med turkarna Soliman och
Mustafa och med armenierna
Philibus och Ajvas.


En av judarna, Salomon ben Josia,
kom att stanna kvar i Sverige.

Han döptes i Stockholm 1722 och
fick namnet Kristian Fredrik.

Eftersom han önskade gifta sig i
Sverige ansökte han 1725 om rätt
till skilsmässa från sin hustru i
hemlandet.

Detta beviljades i april 1726.


Translatoren Marcus Betzel kom
ursprungligen från Polen.
Han hade familj och tjänstefolk
om totalt 9 personer med sig till
Sverige.

Han var tolk hos kung Karl i
Turkiet och även i Lund.

Betzel tog avsked från sin
tolksyssla och reste 1720
hem med sin fordran fullt betald.


I Maj 1716 dog juden Benjamin
Isacowitz. Han hade blivit
misshandlad av den polske
ryttmästaren Zarchiewitz i
februari och sedan legat
skadad i änkan Chararina
Germundsdotters hus.

Ryttmästaren flydde och
kunde inte ställas inför rätta.

Däremot dömdes borgmästare
Johan Alm till böter eftersom han
inte lyckats förhindra rymningen.


Juden Markus Markovitz
hade träffat på den svenska
armén i Ukraina och följt
med som vägvisare.

För att få ersättning för sina
skuldsedlar startade han
1719 en juridisk process.

Först 1742 föll domen som
innebar att han fick halva
summan han krävt.

Då hade Markovitz redan
avlidit 90 år gammal.


Armeniern Stephan var inkvarterad
hos hattmakare Lindeman.

En söndagskväll hade Stephan
bjudit dit sina kamrater.
De blev fulla och började slåss.

Hattmakaren kallade på stadsvakten
som också hamnade i slagsmål med
Stephan och hans kumpaner.