Blekinge museum

Allernådigaste drottning

Awraham, en grekisk köpman, skickade
liksom övriga flera skrivelser till
myndigheterna.

I ett av breven han skickar till drottning Ulrika Eleonora
berättar han om den nöd han lider i Sverige.

1710 i Bender lånade han ut engelskt kläde
till kungens hovstat och till dragonregementet.
Värdet för detta var 8.000 riksdaler.

Inom 10 dagar skulle han få
betalt i Konstantinopel.
Han reste dit.
När han väntat där i 6 månader
utan betalning reste han tillbaka till Bender.
Trots löftet fick han inga pengar.

Efter kalabaliken i Bender reste kungen till
Dermitasch och senare till Demotika.
Awraham följde efter.

I Demotika befallde kungen honom att
följa med till Sverige där lånet
strax skulle återbetalas.

Awrahan avslutar brevet med att han önskar få
sina pengar och åka hem till de sina i "orient".