Blekinge museum

Ön Vämö


När svenskarna i slutet av 1600-talet beslöt att anlägga staden Karlskrona fanns tre gårdar på Vämö vars bönder brukade Vämö och kringliggande öar.
Goda ollonår kunde man göda 50 svin i bokskogen.
Bönderna fiskade till husbehov och försäljning. Vi kan inte exakt ange var byn låg, men bevarade kartor visar att det var i eller i närheten av nuvarande Wämöparken.

1682 bestämdes att stadsborna skulle överta marken till betesmark.
1684 tvingades bönderna bort från sina hem.


Detalj ur karta utförd av P. Gedda 1684. Original i Krigsarkivet. Byn Vämö är utmärkt med tre prickar som symboliserar de tre gårdarna.

Den svenska flottan ankrade upp mellan Hästö och Vämö och ett varv byggdes på Vämö. Kyrkogård och klockstapel anlades och skogen höggs ner. Kort därefter flyttades varvet och för att få bete till stadens djur bestämdes att de som bodde på Vämö skulle ”dädan drivas”. Vägen in till staden gick över Vämö. Så snart de resande passerat Sunnabro möttes de av värdshuset Vita Krog. Vägen fortsatte genom en bergig och skogig terräng där stadens hästar och kor gick på bete. Vid Galgamarken passerades avrättningsplatsen och längre fram vid Blå Port stötte man på Borgmästarekrogen. Så fortsatte resan till Tullholmen och vidare in mot staden. I samband med de svåra epidemierna, som drabbade staden 1788-90 och 1808-1809, begravdes de döda på och i närheten av den nuvarande Wämöparken.  Stenen med inskriptionen ”Göternas läger 1811” är upprest till minne av trupper från Kalmars och Kronobergs regementen samt Göta artilleri som då var förlagda till Vämö.

Blekinge bataljons tältläger på Vämöslätten. Foto Lilly Trowall- Lütz (BLM E 02302)

Framför allt under 1800-talet förlades militära läger och övningar till Vämö. Det var också ett omtyckt utflyktsmål för stadens invånare.


Bilden är tagen på 1860-talet. Man kan tänka sig att ståndet var ett marketenteristånd för soldater på övning, men också en servering för stadsbor som promenerat ut till Vämö under en helgdag. Okänd fotograf, Blekinge museum.