Blekinge museum

Organisation

Huvudman för verksamheten var Föreningen Wämöparken 1910-1954. Föreningens ändamål var att ordna och underhålla en folkpark samt i den mån förhållandena medgav sammanföra minnesmärken av gammal blekingsk kultur.

Den 1 jan 1954 övertogs förvaltningen av parken av Föreningen Vämöparken  u.p.a. som likviderades årskiftet 1997/98. Föreningens uppgift var att driva en folkpark, omfattande friluftsmuseum, restaurangrörelse och nöjespark.

1999  övertog Karlskrona kommuns parkavdelning och handikappsförvaltning skötseln av parken, med hjälp av personer som har svårt att finna en plats på arbetsmarknaden.

Verksamheten har under åren skett i nära samarbete med Blekinge museum som äger merparten av de kulturhistoriska byggnaderna, medan kommunen äger marken.

Underhållningsdelen i parken organiserades  under en tid av en sammanslutning av idrottsföreningar den sk idrottsmässan.