Blekinge museum

Detalj av den stora hällristningen på Hästhallen vid Möckleryd, Torhamn 11.

Spår av ett landskap

Med boken ”Spår av ett landskap”, författad av Thomas Persson, vill Blekinge museum för första gången samlat presentera landskapets hällristningar men också med hjälp av övriga fornlämningar och fynd ge en översiktlig bild av bronsålderns Blekinge.

Thomas Persson arbetade under fyra decennier som antikvarie vid Blekinge museum. Länets bebyggelse- och landskapshistoria över tid har under den mångåriga verksamheten varit ett återkommande tema, vilket bland annat resulterat i exkursioner, utställningar och publikationer.

Här på hemsidan presenteras ett urval hällristningar.