Blekinge museum

Cirkelfigurer

Solens centrala roll i bronsålderns rituella liv är sedan länge allmänt accepterad om också ibland sannolikt något överbetonad.I Blekinge finns på Hästhallen vid Möckleryd flera skepp kombinerade med cirkelfigurer. Också friliggande cirkelfigurer förekommer på några av de blekingska ristningsytorna.Oftast är det en enkel ring, någon gång med en inknackad skålgrop i centrum. På en ristning vid Spandelstorp, Augerum 241, finns korsförsedda cirkelfigurer omgivna av skålgropar.Cirkelfigurerna har ofta setts som solsymboler men också en vidare tolkning har föreslagits där cirkeln uppfattas som en bild av solens cykliska färd över himlavalvet.Cirkeln är en universell symbol, som förekommer i skiftande kulturella sammanhang och inte bara uppträder som soltecken Den är en allmängiltig symbol för varaktighet, utan början och utan slut. I form av ett hjul har cirkeln använts som ett tecken för kretsloppet och världsalltet.