Blekinge museum

Äggastenarna

Listerby 67:1-2, Heaby - hällar med skålgropar och rännor.

Invid avtagsvägen mot Aspan ligger två 1,8 resp. 2,7 m långa stenhällhällar, som ursprungligen varit täckhällar till en hällkista på platsen. På den större hällens plana ovansida är 202 skålgropar, 33 rännor och 2 uthuggna ytor. Flertalet rännor förbinder skålgropar med varandra. På den andra hällen är 44 skålgropar och 1 ränna inknackade. Den senare förbinder två skålgropar.

Hällarna kallades i äldre tid för Äggastenarna. En lokal stenhuggare planerade i början av 1900-talet att återanvända hällarna som trappstenar men stoppades i tid.Som minne av detta syns ännu några kilmärken på den större av hällarna.

Åggastenarna ligger på den södra delen av Johannishusåsen. Norr härom finns talrika lämningar från såväl sen stenålder som bronsålder, bland annat ett flertal större gravrösen. Ett stråk av skålgropsblock sträcker sig från Heaby via Kartorp, Rolstorp ner till Yxnarum.

Fornlämningen är inte imålad eller skyltad.