Blekinge museum

2017

2017:1 Efterundersökning Västra Vång 2016. Johannishus 1:2. Hjortsberga socken, Ronneby kommun.

2017:2 Arkeologisk efterundersökning Sillnäs udde. RAÄ 56 Mjällby sn. Mjällby socken,

Sölvesborgs kommun.

2017:3 Nättraby kyrka. Arkeologisk schaktning vid altaret. Nättraby socken, Karlskrona kommun.

2017:4 Arkeologisk utredning i Mölletorp 2016. Augerum socken, Karlskrona kommun.

2017:5 Krutvikens gästgiveri – grunder och terrasser. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

2017:6 Torstäva 9:2 Arkeologisk undersökning 1983 av rest sten, RAÄ Ramdala 81:1. Ramdala socken, Karlskrona kommun.

2017:7 Residenset i Kristianstad – Tapet- och färgundersökning. Kristianstad socken, Kristianstad kommun.

2017:8 Kv. von Gerdten 59. Arkeologisk förundersökning i samband med miljöteknisk markundersökning. RAÄ 77:1 Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

2017:9 Arkeologisk utredning VA-ledning Bräkne-Hoby – Järnavik. RAÄ 868 Bräkne-Hoby sn, Pagelsborg 6:1 m.fl. Bräkne Hoby socken, Ronneby kommun.

2017:10 Backstugan i Brokamåla. Skadebesiktning och dokumentation. Jämshög socken, Olofströms kommun

2017:11 Projekt Elleholm 2016. Arkeologisk undersökning inom delar av RAÄ Elleholm 3:1 och 12:1 i Blekinge län. Elleholm 2:3 m.fl., Elleholms socken, Karlshamns kommun.

2017:12 RAÄ Hjortsberga 271. Arkeologisk undersökning och återställning av stensättning, skadad av skogsbruket. RAÄ 271, Hjortsberga socken, Ronneby kommun.

2017:13 Nedläggning av fiberledning inom RAÄ Kristianopel 222:1 Kristianopel, gamla stadsområdet. Arkeologisk förundersökning. Kristianopel socken, Karlskrona kommun.

2017:14 Arkeologisk förundersökning – Siretorp 5:64 och Siretorp 3:33. Arkeologisk förundersökning RAÄ 121 och 169 Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.

17:15 RAÄ Hjortsberga 325 och 326. Arkeologisk utredning och förundersökning inför anläggande av GC-väg mellan Listerby och Johannishus, Ronneby kommun.

2017:16 Hillerslätt 1:4 Arkeologisk undersökning 1972–1973 av stensättning RAÄ Hjortsberga 78:1. Hjortsberga socken, Ronneby kommun

2017:17 Nättraby kyrka. Arkeologisk kontroll etapp 2 i samband med schaktning vid altaret. Nättraby socken, Karlskrona kommun.

2017:18 RAÄ Sturkö 97. Arkeologisk utredning i samband med schaktning för optisk kabel. Sturkö socken, Karlskrona kommun.

2017:19 Skötselplan över Kristianopels befästningsverk. Kristianopel socken, Karlskrona kommun.

2017:20 Restaurering av tak- och väggmålningar, Hörby 1:95. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.

2017:21 Elleholms kyrka. Arkeologisk förundersökning i samband med schaktning för dränering. Ellholms socken, Karlshamns kommun.

2017:22 Sporrakulla gård 2017. Antikvarisk medverkan. Glimåkra socken, Östra Göinge kommun.

2017:23 Skadeinventering och undersökning av Hjortahammar gravfält. RAÄ 11 och 12, Förkärla socken, Ronneby kommun.

2017:24 Glimmebodagården 2017. Antikvarisk medverkan. Brösarp socken, Tomelilla kommun.

2017:25 Bedömning av kulturlämningar i Mörrumsån. Asarum, Elleholm, Mörrum och Ringamåla socknar. Karlshamns kommun

2017:26 Forneboda 2017 – tak- och eldstadsarbeten. Antikvarisk medverkan. Kyrkhult socken, Olofströms kommun.

2017:27 Besiktning och fotogrammetri av vraket Gribshunden. Ronneby socken, Ronneby kommun.

2017:28 Fysiska åtgärder på milstenar i Blekinge 2017. Asarum, Backaryd, Eringsboda, Hällaryd, Jämshög, Kyrkhult, Nättraby, Ringamåla, Sillhövda, Sölvesborg, Ysane och Åryd socken. Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg kommun.

2017:29 Kristianopels kyrkogård. Vård- och underhållsplan. Kristianopel socken, Karlskrona kommun.

2017:30 Avaskärs kyrkogård. Vård- och underhållsplan. Kristianopel socken, Karlskrona kommun.

2017:31 Istaby 9:90. Arkeologisk utredning. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.

2017:32 Residenset i Kristianstad – provrestaurering av fasad. Kristianstad socken, Kristianstad kommun.