Blekinge museum

Märke för nattbevakning

Månadens föremål maj

Ett märke av papp med en mörk historia. Hösten 1846 levde invånarna i Karlskrona i ”stor bestörtning”.  Staden hade under en tid drabbats av ett antal hemskheter, som inleddes den 13 september med att kapten Petersén ertappade ett par knivbeväpnade inbrottstjuvar i sitt hus på Drottninggatan. Petersén blev svårt knivskuren i ansiktet och tjuvarna undkom. Det skulle bli värre. En dryg månad senare, den 10 oktober, hittades handelsmannen Joakim Moses Ruben brutalt mördad i sitt hem. Senare tog en känd brottsling, Göthe, på sig mordet. Denne Göthe tog dock på sig det mesta av stadens grova brottslighet vid tiden och om han verkligen var Rubens mördare vet vi inte. I vilket fall som helst ”föll hans huvud för skarprättarens bila”.

Det Rubenska mordet föranledde att stadens invånare kände behov bevakning nattetid. Under justitieborgmästaren Håkan Christierssons ledning inrättades därför en kår av frivilliga nattväktare. Nattväktarna delades in i åtta olika distrikt. Passet inleddes kl 10 på kvällen och avslutades kl 6 morgonen därpå. De skulle synligt bära märket som visade att de ingick i nattbevakningen. Arbetsuppgifterna gick ut att på att hålla ordning på stadens gator, och inte minst att se till så att dörrar och portar hölls låsta. Bevakningen pågick under hela vintern, men engagemanget hos de frivilliga falnade snart. I april 1847 patrullerade den sista nattvakten. I mitten av 1800-talet etablerades en mer organiserad, patrullerande poliskår.

Den mördade, J.M Ruben, bär också på ett intressant livsöde. Han var en judisk handelsman, född i Hamburg, som 1811 fick tillstånd att slå sig ner i Karlskrona och bedriva handel. Han kom också för att gifta sig med Eleonora Philip, Fabian Philips enda dotter. Fabian Philip var den första juden som fick bosättningstillstånd i Karlskrona (1782) och grundade också stadens mosaiska församling.

Föremålsnr Blm 270, foto: Morgan Olsson