Blekinge museum

Tvings trävaruindustri på 1920-talet. Glasplåt Blekinge museum

BLEKINGES INDUSTRIHISTORIA

Blekinges industriella historia är väl värd att utforskas. Vi har i våra korta berättelser utgått från konsumentprodukter. På Grevagrundet sitter ett antal reklamskyltar som förhoppningvis kan väcka ditt intresse för vår lokala produktion. Här kan du via QR-koder komma till berättelserna på denna hemsida.