Blekinge museum

Tvålförpackning Bastasjö tvålfabrik.

Bastasjö tvålfabrik

I Mariefors strax norr om Augerum fanns det under lång tid en kvarnverksamhet. Tack vare vattenkraften från Lyckebyån har det från 1800-talets början getts möjlighet att driva bland annat hattfabrik, oljeslageri och tvålfabrik på platsen.

Från 1805 fanns det här en papperskvarn som var verksam fram till 1852, efter det drevs en hattfabrik i lokalerna. Något som den vandrande journalisten Maximilian Axelson berättar om i en av sina vandringar i Blekinge. Axelson var journalist och en känd kulturpersonlighet i slutet av 1800-talet, och på 1870-talet skrev han om sina vandringar i Carlskrona Weckoblad. 1875 skrev han artiklar om sina vandringar i Augerums socken, där beskriver han bland annat hattfabrikens verksamhet med stor detaljrikedom. Intill fabriken fanns nio arbetarbostäder och alla lokaler uppvärmdes med ånga, något som imponerade på Axelson.

Han skriver bland annat ” ... vattenkraft sätter fabrikens maskiner igång… Vi inkom härefter i stamp- eller valkrummet, där hattarna valkas och formas och där valken – en s.k. ”snäll-valk” – drives med vatten. En verkstad för vid fabriken välbehövliga reparationer stöter därintill. Därnäst kom vi till ett rum med en större ångpanna, för färgning samt vissa apparaters uppvärmning.

Trenne torkrum var också att bese, där man plötsligen fann sig försatt i en temperatur som gav en livlig föreställning om hur det kan kännas att vandra i t.ex. Saharas öken. Värmen, hit inledd genom grövre och finare järnrör, under, på och ovan golvet, uppgår nämligen ofta till 50-60 grader, i den ena av dessa lokaler, där några tusen hattar kan på halvannan timmas tid fullständigt torkas, varemot den andra, för ulltorkning, ej behöver en på långt när så hög värme.”

Från 1863 fanns det ett oljeslageri i hattfabrikens gamla lokaler och därefter tvålfabrik. Tvålfabriken startades 1884 av Thorvald Hansen, Gregor Hansen och JA Borgström och förutom tvål tillverkades även såpa, tekniska fabrikat och ångframställt Benmjöl. (källa?) Tyvärr gick fabriken i konkurs redan 1892.


Till Blekinges industrihistoria