Blekinge museum

Karlskrona lampfabrik


Under 1800-talets andra hälft efterfrågas svenskproducerad fotogenbelysning, framför allt av försvarsmakten och järnvägen. Fabrikör Johannes Swahn och kapten Herrman Skantze ser marknadspotentialen och anlägger Sveriges första belysningsfabrik i Karlskrona.

Karlskrona lampfabrik anlades år 1884 vid Blå Port strax norr om Karlskronas dåvarande stadsport. Där hade tidigare legat en vägkrog som under de senaste åren använts för tändstickstillverkning. Platsen möjliggjorde transport både med fartyg och med järnväg.

År 1892 brann huvudbyggnaden ned och 1894 uppförs nya större lokaler vid Stumholmskanalen i centrala Karlskrona. Samtidigt tar Johannes Swahns svärson, Hugo Skantze över som fabrikör och driver företaget tillsammans med sin hustru Nanna.

1904 lanserar man sitt första elmonterade sortiment men det kommer dröja ytterligare tre år innan Karlskrona får sitt första offentliga elverk.

När första världskriget startar 1914 ökade leveranserna till försvaret och man ställer om delar av tillverkningen för att kunna producera bland annat patronhylsor och torpeddelar.  Dessvärre påverkar kriget även oljepriserna som ökar lavinartat vilket leder till att efterfrågan på fotogenbelysning faller. 1919 dör Hugo Skantze och Nanna tar över som styrelseordförande. Äldste sonen Lars Olof Skantze tar 1933 över som fabrikör och under hans ledning flyttas hela verksamheten till de ombyggda fabrikslokalerna på Pantarholmen.


Lars Olof lämnar över till sin yngre bror Björn Orvar 1950 och under de kommande åren sker en kraftig automatisering av svensk industri. Detta leder till att många mindre industrier blir uppköpta, men i valet av kvalité och kvantitet väljer Karlskrona Lampfabrik att satsa på kvalité. Detta genom att fortsätta sin tillverkning i mindre serier efter gamla beprövade hantverksmetoder.

När Björn Orvar dör 1975 tar hans bägge söner Patrik och Johan över verksamheten. Det blir allt viktigare med beställningsarbeten för historiska miljöer och som specialister på gamla lampor gör man i sin egen verkstad lampor till herrgårdar, kyrkor och trapphus.

Sedan 2006 drivs företaget av Patriks son Valdermar Skantze och hans hustru Katarina. 

Källor;

 Karlskrona Lampfabriks hemsida

 Till Blekinges industrihistoria