Blekinge museum

Ur Karlshamns museums samlingar.

P. Dahls snusfabrik

I slutet av 1700-talet kom den småländska lantbrukarsonen Peter Dahl till Karlshamn. Hans uppgift var att driva sin fars djur från hembyn till hamn staden för vidare transport med fartyg till England. Peter blev kvar i staden och i början av 1800-talet gifte han sig med Elna Jubel vars far, Jonas Jubel, inte bara var gördelmakare utan även ägare till Sydsveriges största tobakstillverkningsfabrik. Fabriken som grundats 1787 skulle senare hamna i familjen Dahls ägor.

I hemgift hade Elna fått ett recept på snus som skulle säljas i den speceributik som paret hade startat. När Elnas far dog tog paret Dahl över tobaksfabriken som de drev vid sidan av sin butik. Sonen Per föddes 1824 och tanken var att han skulle ta över butiken men Per hade andra planer och ville hellre ta över tobaksfabriken. När hans far inte gick med på det gav han sig iväg till Köpenhamn och tog jobb på en av Danmarks största tobaksfabriker, där stannade han i fyra år och lärde sig yrket. När han sedan kom tillbaka hade hans far ändrat sig och Per kunde ta över ansvaret för fabriken som låg vid Regeringsgatan 65.

Med hjälp av sin vän, ingenjör Hunter, skapades snillrika ångdrivna maskiner för kavring och malning. Från att tidigare bara tillverkat snus utökades sortimentet med bland annat tugg- och piptobak. I och med utökningen fördubblades även arbetsstyrkan och Pers far, Peter Dahl, drog sig tillbaka och dog 1848 endast 58 år gammal. 

Konkurrensen på marknaden började hårdna och bara i Karlshamn fanns det utöver Dahls fabrik ytterligare fem fabriker, alla mindre än Dahls.

Per Dahl fick två söner, Hjalmar och August, varav Hjalmar tog över företaget vid Pers död 1880. Tullbestämmelser skapade besvär för firman och man öppnade en filial i Danmark, närmare bestämt i Hellerup som då var en förort till Köpenhamn. På en resa till Hellerup 1909 avlider Hjalmar Dahl och brodern August tar över och blir därmed den siste snusfabrikören i sin släkt.

Rationaliseringstanken spred sig i alla näringsgrenar i början av 1900-talet och förslaget om att flera företag skulle slå ihop sig för att bilda ett större och därmed skapa bättre förutsättningar och större vinster. Något som Dahl motarbetade länge men lät sig tillslut övertalas, ett sextiotal fabriker gick då samman men den vinst man hoppats på uteblev. Så småningom ingick fabriken i en ännu större sammanslagning och tillverkningen flyttades till Karlskriona. Därmed var de självständiga tobakstillverkarnas tid förbi och 1915 övertogs bolaget av staten, då under namnet Svenska Tobaksmonopolet.   

Källor;

Ett snusrecept i bröllopsgåva. Hur Karlshamn blev tobakens stad. Av Torsten Fornander

Till Blekinges industrihistoria