Blekinge museum

Althinis konservfabrik

Orkla i Fågelmara har en historia som sträcker sig tillbaka till 1915 då Harry Althini grundar sin firma som kommer att syssla med export av ål.


1930 byggs en konservfabrik och produktionen av inläggning av höns-, kött- och fiskprodukter startade. Med tiden kom sortimentet att utökas med köttkonserver och rökta produkter. 1954 har företaget 30 anställda och Althini säljer till Helsingborgs företaget AB Reymersholm Livsmedel som påbörjar en ordentlig utbyggnad av fabriken. Samtidigt ökar antalet anställda till 150 personer. När AB Felix tar över fabriken 1964 utökas fabriken ytterligare och 1972 när Cavenham tar över Felix aktier har firman 220 anställda. Efter det har både Beijerinvest och Volvo ägt fabriken.

När fabriken blir Procordiaägd 1990 smalnas tillverkningen av allt mer och koncentrationen ligger på ketchup och såser. 

Sedan 1995 ägs fabriken av det norska företaget Orkla och sysselsätter idag cirka 70 personer. Varje år används cirka 35 000 ton tomater för att framställa det som fortfarande är fabrikens flaggskepp, ketchupen.

 Till Blekinges industrihistoria