Blekinge museum

Karlskrona porslinsfabrik

I början av 1900-talet började man dekorera importerat porslin vid Karlskrona kakelfabrik. Porslinet importerades till en början från Tyskland, vilket första världskriget senare försvårade. I en delvis bevarad korrespondens visar att initiativtagarna till Karlskrona porslinsfabrik var disponenten vid kakelfabriken i Karlskrona, Wilhelm Lundberg, och Wilhelm Rudmark ingenjör vid Lidköpings porslinsfabrik.

1918 grundades och registrerades företaget som Aktiebolag Karlskrona porslinsfabrik. De flesta anställda hämtades från Lidköpings Porslinsfabrik. Och 1919 brändes för första gången deras egentillverkade föremål i porslinsfabriken. Redan på 1920-talet ansågs Karlskrona porslinsfabrik vara mästare på högklassigt fältspatporslin tillsammans med Lidköpings porslinsfabrik.

Efter 15 års verksamhet hade de 250 modeller och en mängd dekorer till dem i produktionen. Produktionstakten låg på omkring 30 000 objekt per dag, varav cirka 20 procent gick på export.

Karlskrona porslinsfabrik kallades i folkmun för Porslinan och som mest jobbade det 450 personer på företaget. 

År 1942 köptes fabriken upp av Uppsala-Ekeby AB. I samband med det anställdes nytt folk, aktievärdet höjdes och fabriken fick också nya och fler konstnärliga ledare. Fabrikens guldår var under 1950-talet då de exporterade mycket produkter, detta hade man även gjort på 30-talet med på grund av andra världskriget blev det ett avbrott. I och med att levnadsstandarden och konsumtionen ökade under 50-talet ökade även produktionen på porslin, vilket även det bidrog till porslinans guldålder. 

Man byggde också ut fabriken och bytte ut sina gamla ugnar mot gasdrivna ugnar på 1950-talet. Restaurangporslin var en viktig produkt för porslinsfabriken, men man sålde även till sjukhus och skolor.

I juni 1968 upphör tillverkningen, som efter 50 år omfattade ca 500 modeller med ca 7000 dekorer samt ca 15000 beställningsdekorer för restaurangstämplar. Anledningen till nedläggningen var bland annat ekonomiska med höga personalkostnader, men också att plast blev ett allt mer populärt material i de svenska hemmen.  

Rudmarks son grundade år 1955 en porslinsfabrik i Alnaryd ett par kilometer norr om Tving. Avsikten var att köpa in porslin från Tyskland och sedan dekorera det i Tving. Verksamheten lades ner redan 1957.

I porslinsfabrikens gamla lokaler finns idag bland annat Karlskrona kommun men också ett porslinsmuseum med Karlskrona porslin, museet är öppet sommartid.

Källor;

Femtio år med ”porslinan”: porslinsfabriken i Karlskrona 1918-1968 av Gun Wilstadius 1977

Till Blekinges industrihistoria