Blekinge museum

Karlskrona Kakelfabrik

Karlskrona kakelfabrik startade i en liten skala åren 1880-1883, en av initiativtagarna var apotekare JJ Bolin. I maj 1884 instiftas kakelfabrik aktiebolaget i Karlskrona och fabriken låg på Polhemsgatan. När stadshotellet skulle byggas 1889 fick kakelfabriken uppdraget att tillverka de 99 kakelugnar av olika modeller som skulle finnas i hotellet, en beställning som kostade 11 300 kr.


1904 var årsproduktionen 2750 kakelugnar och antalet anställda var 84. Från 1938 representerades kakelindustrin i Sverige av två bolag vilka var Karlskrona fabriken och Uppsala-Ekeby, den senare fabriken var större och 1942 köpte de ”porslinan”, Karlskrona porslinsfabrik. 1961 köper Uppsala-Ekeby även kakelfabriken.

När kakelugnen blir omodern satsar fabriken allt mer på att tillverka väggkakel.

1969 läggs fabriken ner och fabriken på Polhemsgatan används som squashall tills den rivs 1989. Under denna tid var den sista ugnen kvar och den användes som pausrum för squashspelare.

Källor:

Kakelfabriken i Karlskrona i Blekingeboken 1997

Till Blekinge industrihistoria