Blekinge museum

Om GrevagrundetLekplatsen är tänkt att fungera som en plats där vuxna och barn kan leka och använda sin fantasi tillsammans. Sjöbodarna har Torhamns hamn som förebild. Här kan du fiska, gå till Fisktorget för att sälja din fisk eller tillaga den i den lilla stugan. 

 Torhamns hamn


Fisktorget i Karlskrona 


Fiskargummor på väg hem.


Blekingsk öhäst. ur dokumentation Öhästen, Blekinge museum.

Hästen Hilla.

I samband med Blekinge museums 100-årsdag 1999 fick Grevagrundet en present av Landstinget Blekinge, nämligen hästen Hilla. Hon är huggen av den litauiske bildhuggaren Vytautas Majoras (1930-2006). Hilla är en blekingsk öhäst och en representant för denna Blekinges egna urhäst. Hästarna gick fritt på öarna sommar som vinter. Detta gjorde att hästrasen utvecklades till att bli liten men oerhört tålig. Mankhöjden var 1,20 - 1,30 meter. Då ston och hingstar gick fritt var hästarna talrika och tämligen billiga att köpa. Därför kunde även fattiga hålla sig med en häst. I början av 1900-talet började staten tillsammans med Svenska hushållningssällskapet propagera för mer produktiva raser, och "öarehästen" bedömdes som mindervärdig. De sista öhästarna försvann på 1930-40-talen. Hästrasen är därför att betrakta som utdöd. 


Detalj ur Elias Martins bild över Stortorget i Karlskrona 1780.

 

Under 2017 renoverades Hilla och då fann vi, instucken i en spricka, denna kärleksförklaring. Hilla hälsar till Alva att känslorna är ömsesidiga.


 

Boddrake

Boddrakar var vanliga förr. De användes för att hänga upp varor ovanför disken. Det finns exempelvis en i den fina butiken på Skottbergska gården i Karlshamn. Vår boddrake har sin förebild från en drake i museets samlingar. Läs mer här.


Kvarn

Landskapet var förr fullt med kvarnar. Det kunde vara stora kvarnar som kronokvarnen i Lyckeby eller små kvarnar i bäckarna som skvaltkvarnen i Vämöparken. Vår kvarn har sin förlaga i Torhamn i Torhamns socken. Den är en kvarn med vridbar hätta, s.k. holländare. Det var vanligt att de var klädda med spån men kunde även vara klädda med annat material.
   På Möllebacken, strax norr om museet, stod 1718 sju av stadens 25 kvarnar.