Blekinge museum

Månadens föremål vette

Månadens föremål vette

Blekinge museum har en fin samling vettar för sjöfågeljakt. Vettar har åtminstone sedan 1700-talet använts som lockfåglar vid sjöfågeljakt, men förmodligen är jaktmetoden mycket äldre än så. En vette av säv, som dateras till ca 1000 e.Kr, har hittats vid en arkeologisk utgrävning i Nevada.

Vetten, som är en fågelattrapp snidad i trä, skall locka sjöfåglar att komma så nära jägaren som möjligt. En sjöfågel i flykt söker gärna sällskap hos andra fåglar på vattnet, varför vetten lockar fågeln inom skotthåll. Den är ofta tillverkad av trä eller kork och färglagd. En del är uppstoppade med fjädrar på.

I den blekingska kustkulturen har sjöfågeljakten fungerat som en extra inkomstkälla. Sjöfågeln betydde också ett välbehövligt tillskott till kustbefolkningens kost. Vetten du ser här skall likna en kniphane. Den är tillverkad av George Martinsson från  Kuggeboda och förvärvades vid Blekinge museums stora fiskeriundersökning år 1955. 

Blm 13537-158