Blekinge museum

Get Olas pistol

Månadens föremål september

”Get-Ola” är ett namn vapensamlare säkert är bekanta med. Olof Jonasson föddes 1804 i Karlskrona. På gården Granhult i Ramdala växte hans intresse för smide och här lärde han sig att gjuta. På 1840-talet började han så att tillverka pistoler och senare även gevär. Get-Ola sägs ha tillverkat 2000 enkelpipiga pistoler, 700 dubbelpipiga och ca 150 jaktgevär. Dessa uppgifter får nog ses som rätt osäkra. Get-Olles unika gjutformar finns bevarade på Blekinge museum. Formarna är de enda kända exemplaren tillverkade i järn, för gjutning av mässingpistoler. Det finns ett antal bevarade enkelpipiga pistoler tillverkade av Get-Olle, men bara en känd dubbelpipig. Museets pistol är enkelpipig, gjuten i ”malm”, en äldre benämning på mässig eller bronslegeringar. Priset för en sådan låg mellan 3,50 och 5 kr. För en dubbelpipig pistol fick man däremot betala runt 8,00 kr.

Vem använde då en sådan här pistol? Och varför? Det var inte ovanligt att det florerade skjutvapen på den svenska landsbygden förr. På 1800-talet krävdes ingen vapenlicens, så i stort sett kunde vem som helst äga en pistol eller ett gevär. Att äga en pistol var förmodligen att betrakta som en slags försäkring, ett skydd inte minst mot stråtrövare på osäkra landsbygdsvägar. Även lantbrevbäraren kunde vara beväpnad med pistol eller revolver på 1800-talet.

 

Bildinformation

•Blm 23461 – Pistol


Föremålsfoto: Morgan Olsson

×