Blekinge museum

Månadens föremål radband

Månadens föremål november

1973 genomförde arkeologer på Blekinge museum en utgrävning på den förmodade platsen för St Jörgens hospital, kv. Georg i Ronneby. Utgrävningen gav ny kunskap om den medeltida staden Ronneby och spännande fynd gjordes. I en av de undersökta gravarna gjordes ett särskilt intressant fynd. I direkt anslutning till ett skelett hittades 17 st små pärlor av glas och sten. Det visade sig vara ett senmedeltida radband, en konkret vittnesbörd om den tid då katolicismen präglade blekingarnas liv. Gravgåvor i medeltida gravar är ovanliga och få liknade radband har hittats i gravar i Sverige. Men betänk att Blekinge vid tiden var danskt, och i Danmark är fynd av radband betydligt vanligare. Inte sällan har de hittats i monastiska miljöer, dvs vid kloster och konvent.
Vad använde man då ett radband till? Under medeltiden var det vanligt med böner till jungfru Maria. Som stöd i bönerna användes ett band med pärlor, radbandet. Radbandet kopplas ofta till en andakt som kallas rosenkransbönen, en repetitiv kombination av olika böner som Fader Vår och Ave Maria. Rosenkransen är känd sedan åtminstone 1300-talets början. Pärlorna i radbandet, eller rosenkransen, markerade de olika bönerna. Ett slags hjälp för minnet under andakten, som ofta var av personlig karaktär och praktiserades utanför den vanliga kyrkliga liturgin. Radbandet visar på religionens roll i vardagen. Efter den danska reformationen på 1530-talet försvann snart bruket av radband, samma process ägde rum efter den svenska reformationen då kung Gustav Vasa bröt med katolicismen. I den romersk-katolska världen används radband än i dag.
Läs mer om den arkeologiska utgrävningen i Ronneby i vår rapport
Elisabet Regner på Historiska museet har skrivit mer om arkeologiska perspektiv på medeltida radbandsbruk. Här kan du läsa mer.

Föremålsnr 29295:5, foto: Morgan Olsson