Blekinge museum

Karlskroniter - alla dessa inflyttade

Blekinge museum uppmärksammar vårt mångkulturella samhälle med projektet ”Alla inflyttade”. Syftet är att visa den mångfald som funnits och alltjämt finns i Karlskrona. Staden har präglats av migration alltsedan grundadet 1680.

Häftet du håller i din hand är en ”exempelsamling” där du hittar några av dem som flyttat till Karlskrona. Du finner både personer som lever i Karlskrona idag och personer som levde här förr. Alla har det gemensamt att de av olika anledningar kommit att bosätta sig i Karlskrona och att alla är karlskroniter.

Vår förhoppning är att materialet kan bli utgångspunkt, för läsarna/studiecirkel deltagarna/eleverna, till diskussioner och samtal kring identitet, integration och historieskrivning.

Ta del av frågeställningarna som du hittar på sidan 60 i häftet
Karlskroniter - alla dess inflyttade