Blekinge museum

Bild av Grevagården sedd från trädgården.

Grevagården

Wachtmeisterska palatset, i dagligt tal Grevagården, uppfördes åren 1703-1705. Byggherre var amiralgeneral Hans Wachtmeister, stadens egentliga grundare. Som arkitekt engagerades Rudolf Bientz, byggmästare vid Amiralitet. Drivande i byggnationen var Sophia Lovisa - amiralgeneralens hustru.

Byggnadens centrala del är uppförd i två våningar under säteritak. Hörnpartierna är utformade som paviljonger i tre våningar. Den markerade tredelningen av fasaden är liksom fritrappan karaktäristisk för barockens formspråk. Grevagården med tillhörande anläggning är byggnadsminne sedan 1967.

Första våningen var den egentliga bostadsvåningen. Planlösningen är tidstypisk med centralt placerad sal, kring vilken övriga rum grupperar sig. I den översta våningen var endast hörnpaviljongerna inredda för bostadsändamål.

Bostadsvåningen 1 trappa är under renovering. Sommaren 2020 öppnar vi en utställning om världsarvet örlogsstaden Karlskrona. Högst upp i Grevagården finns museets kansli, bibliotek, arkiv och faktarum. 

Huvudbyggnaden genomgick ombyggnader omkring år 1800 samt 1867. Merparten av den bevarade fasta inredningen tillkom vid dessa tillfällen.

I samband med att länsmuseet flyttades till Grevagården genomfördes 1971-1972 en omfattande renovering, varvid byggnaden återställdes i så ursprungligt skick som möjligt och fritrappan återuppbyggdes.

Idag ingår Grevagården i världsarvet örlogsstaden Karlskrona.