Blekinge museum

Språk och Kultur

Handledning vänder sig till SFI-lärare som vill lägga en del av sin undervisning utomhus i relation till den närliggande kultur- och naturmiljön. Här presenteras exempel på utomhusundervisning som på ett enkelt sätt kombinerar språkinlärning med omvärldskunskaper.

Denna lärarhandledning har tagits fram som en del av forskningsprojektet Kulturmiljörelaterad SFI, ett samarbete mellan Södertörns högskola, Blekinge museum och Stockholms stad.

Lärarhandledning för SFI-undervisning i kulturmiljöer