Blekinge museum

Världens bäst bevarade 1400-talsskepp?

Gribshunden byggdes under en övergångsperiod inom nordeuropeiskt skeppsbyggeri.
De mindre klinkbyggda krigs- och handelsfartygen var inte längre tillräckliga för de allt mäktigare, kungastyrda nationalstaterna i Europa. De behövde stora, stabila skepp till försvar, erövringar och långväga handel. Fartyget byggdes troligen i Flandern eller Nederländerna. Förmodligen var det ett medvetet val av kung Hans för att inte gynna de nordtyska Hansastäderna som fortfarande var ledande inom skeppsbyggeri.

Om han lät bygga skeppet på beställning eller köpte in det färdigt är oklart. Dendrodatering av virke från skrovet visar att träden fälldes någon gång 1482-83 i nordöstra delen av dagens Frankrike.

Gribshunden är samtida med de första stora upptäcktsresorna. Columbus seglar till Amerika 1492 och Vasco da Gama till Indien 1498. Därför är ”Gribshunden” viktig även för forskare utanför Sverige eftersom vraket kan ge viktiga ledtrådar till hur upptäckarnas skepp var konstruerade.

I källorna kan man läsa att ”Gribshunden” bland annat seglade till England, Norge och Gotland på kungens order. Enligt flera experter är ”Gribshunden” världens bäst bevarade skepp från 1400-talet.

Att det är så välbevarat beror på att inte finns skeppsmask i Östersjön och att salthalten är låg.
Dendrodatering eller dendrokronologi är en metod att datera trä med hjälp av årsringarna.