Blekinge museum

Hängkläden i Quidingsstuga

Hängkläden

Vid helger kläddes stugan med så kallade hängkläden. Det var linnevävar i olika bredder som hängdes bredvid varandra som ett slags tapeter. Seden var speciellt utbredd under tiden 1790–1830. Hängkläden fanns både hos den fattige och den rike även om antalet varierade. Bruket att smycka stugan på detta sätt anses höra samman med det sydgötiska huset som var en vanlig hustyp i Blekinge vid denna tid.