Blekinge museum

Ett skepp från Columbus tid

På 9 meters djup vid Stora Ekön i Ekösund i Ronneby skärgård, vilar resterna av ett skepp från 1400-talet. Det mesta av skeppet finns kvar. Skeppsdelarna ligger spridda på bottnen delvis täckta
av sediment. Det var ett stort fartyg som bör ha varit riggat med minst tre master.

Det är det äldsta, bestyckade örlogsskeppet som påträffats i nordiska vatten och förmodligen världens bäst bevarade 1400-talsvrak.

Det mest spektakulära fyndet är den mäktiga förstävsfiguren.

Vraket upptäcktes på 1970-talet av Sportdykarsällskapet Doppingarna. Marinarkeologiska undersökningar har genomförts av Kalmar läns museum och MARIS/Södertörns högskola.

 

 

Bildinformation

Dykbild från undersökningarna av Gribshunden


•Foto Johan Rönnby, MARIS.

×