Blekinge museum

Ett skepp för sjöstrid

”Gribshunden” var ett högteknologiskt, krigiskt vidunder med för- och akterkastell. Det enda av sitt slag som överlevt till vår
tid. Den här typen av skepp var ovanliga även för sin egen tid.

Skeppet var utrustat med moderna bakladdade järnkanoner. Det kan ha funnits så många som 60 kanoner ombord. Den tidens bataljer handlade om att slåss man mot man. De höga kastellen var en sorts stridsplattformar varifrån man kunde borda fiendeskeppen.
Härifrån kunde även pikar, fotanglar, brinnande beckkransar och liknande kastas mot fienden.

I en uppteckning över kung Hans krigsskepp från 1487 nämns 12 fartyg. Ett av de största fartygen är ”Griffen” eller ”Gribshunden”.

Marinarkeologerna uppskattar att skeppet var cirka 35 meter långt och 10 meter brett. I skriftliga källor kan vi följa att  ”Gribshunden” var i dansk tjänst från åtminstone 1486 fram till förlisningen 1495.

 

 

Bildinformation

Bilden föreställer en fransk flottexpedition omkring 1483.


•Det stora krigsfartyget i mitten kan ge en fingervisning om hur ”Gribshunden” såg ut. (efter Flatman 2009:98).

×