Blekinge museum

Vävda

Historik

Det finns många vävda hängkläden från Blekinge bevarade men vi vet lite om dess historia. De vävda hängklädena anses vara något äldre än de broderade. De är tillverkade från slutet av 1700-talet och fram till 1860-talet. Blekinge museum har över 100 vävda hängkläden i sin samling. De hängdes på samma sätt som de broderade, vertikalt som tapetvåder från tak till golv och följde det sluttande taket ner utefter väggen. Möjligt är att dessa hängkläden inte vävdes allmänt i bondehemmen utan tillverkades på beställning av någon yrkesväverska. I Nordiska museets samling finns 7 hängkläden som köptes in 1883 av herr Charles Werngren i Karlshamn. Säljaren uppgav att de var vävda i Tävetorp, Nättraby socken år 1827. Gården ägdes vid den tiden av Ola Persson och hans hustru Anna Månsdotter. Initialerna återkommer på hängklädena. Hängklädena från Tävetorp har en sammanhållen färgskala och mönsterkomposition. 11 hängkläden från den sk Furtska samlingen kan också vara av denna väverskas hand. Dessa hängkläden är daterade 1811-1844.


BlM 5983, detalj
Hängkläde av linne.
B=64 cm L=175 cm
Invävd text:
ADAM OCH EWA I PRADIS
MHIMOHPMSHIMMHPMRMD
Okänd härkomst.
Inköpt till museet 1910.

Form och färg

Bottenväven är av linne och mönsterbårderna är utförda i dukagång, krabbasnår och opphämta. Mönstertråden är mörkblå, ljusblå och rödrosa. Samma färgskala som de broderade hängklädena. Den gula tråden hittar man dock inte på de vävda hängklädena. Många har enbart mörkblå mönsterbårder. Dessa är närbesläktade med de skånska och halländska hängklädena.

Mönster

Mönsterbårderna består av geometriska figurer, stjärnor och rutor men man hittar också figurer som flickor i rader, ridade figurer, hjortar, fåglar och träd. De geometriska mönstren kan spåras långt tillbaka i tiden och har inspiration från andra kulturer. Många av figurmotiven känns igen från bonadsmålningar och kistebrev från tiden. Figurmotiv har säkerligen också hämtats från mönsterböcker och broderade märkdukar.

Krabbasnår= mönstertrådarna plockas "snärjs" in för hand. För varje mönsterinslag minskar eller ökar mönstervolymen så att jämna konturlinjer bildas.

Dukagång= mönstret framträder genom färgade inslagstrådar, inplockade så att ränder bildas av bottenväven i varpriktningen. Exempel på tekniken finns bevarade från nordisk medeltid och bland koptiska fynden från 300-talet e f Kr

Opphämta= mönstret bildas då grupper av varptrådar höjs "hämtas opp" för att mönstertrådarna skall föras in i väven. Vävtekniken är känd från medeltiden.


BlM 385
Hängkläde av linne.
B= 63 cm L=120 cm
Märkt: O S S E A D 1835
Okänd härkomst.
Inköpt till museet 1899.

 

Upp

 

Läs mer

Läs mer


•Bringeus, N-A, Sydsvenskt bonadsmåleri. Malmö 1978.

•Henschen I, En grupp hängkläden från Nättraby, Blekingeboken 1937.

•Hyllstedt Ragnvi. Hängkläden från Blekinge, broderade och vävda, Karlskrona 1982.

•Zickerman, L, Om den blekingska slöjden. Föredrag vid Listers härads hemslöjdsutställning i Sölvesborg den 28 juni 1913.> ×