Blekinge museum

Tapperhtesmedalj

Månadens föremål tapperhetsmedalj

En tapperhetsmedalj som minner om en svensk förlust. Ibland hittar vi föremål i samlingen som vi tycker borde lyftas fram ur glömskan. Månadens föremål är denna gång en rysk silvermedalj från 1789. Ett bra exempel på hur ett litet föremål kan förmedla en stor och dramatisk berättelse. Medaljen är signerad T. Ivanov men vi vet inte vem den ursprungligen delades ut till. På den sk åtsidan ser vi ett porträtt av Katarina II, kanske mer känd som Katarina den stora. Iklädd en mantel, uppsatt hår och med en lagerkrans omgärdad av texten ”Ers Majestät Katarina II alla ryssars kejsarinna.” På den andra sidan, frånsidan, läser vi ”För tapperhet vid finska vatten 13 augusti år 1789.”

Tapperhetsmedaljen delades ut efter det första slaget vid Svensksund under Gustav III:s ryska krig. Slaget utkämpades den 24 augusti 1789, men Ryssland använde fortfarande den julianska kalendern, därav datumet 13 augusti.
När vi i Sverige pratar om slaget vid Svensksund, vid Finska vikens kust, menar vi ofta det andra slaget som ägde rum 9-10 juli 1790. Det är kanske inte så märkligt då detta brukar betraktas som en av Sveriges största militära bragder till sjöss. Vid det första slaget gick det däremot betydligt sämre för den svenska flottan. Svensk befälhavare under sjöslaget var Carl August Ehrensvärd, tidigare överamiral i Karlskrona. Slaget vanns förkrossande av Ryssland och efteråt skall Ehrensvärd ha fällt kommentaren: ” Eders majestät har ingen skärgårdsflotta mer”.

Medaljen kom till museet redan 1899 som en gåva från Blekinge museiförenings sekreterare och bibliotekarie Karl von Feilitzen. Han hade advokatbyrå i Karlskrona men också ett stort intresse för historia. Han katalogiserade föremål vid museets start och hans omfattande bibliotek finns till stor del på Blekinge museum.


Blm 1157, Föremålsfoto: Morgan Olsson