Blekinge museum

Snabbfakta

Skeppet förliste 1495.

Vraket ligger på 9 meters djup vid Stora Ekön i Ekösundi Ronneby skärgård.

Fyndet känt sedan 1970-talet och kallades för Ekövraket eller Saxemaravraket.

2013 identifierat som ”Griffen” eller ”Gribshunden” som ingick i den danske kungen Hans örlogsflotta.

Skeppet var cirka 35 meter långt och cirka 12 meter brett, byggt i Flandern eller Nederländerna på 1480-talet.

Besättning och soldater uppgick till runt 150 personer vid förlisningen.

Föremål som bärgats är bl.a. kanonlavetter, ankarspel, del av en ringbrynja och armborstpilar.

Det mest spektakulära fyndet är förstävsfiguren som bärgades 2015.

”Gribshunden” är samtida med Christofer Columbus skepp ”Santa Maria” och Vasco da Gamas ”São Gabriel”.