Blekinge museum

Broderade

Historik
De broderade hängklädena är liksom de vävda ett relativt outforskat område. Vi vet att de broderade hängklädena kommer från västra Blekinge, från socknarna Ringamåla, Åryd, Mörrum, Asarum och Hällaryd. Byar som kan knytas till speciella hängkläden är Letesmåla, Tranemåla, Svansjömåla, Ringamåla by och Hovmanbygd. Det äldsta med säkerhet daterade hängklädet är från 1805, men de började troligtvis att sys redan i slutet av 1700-talet och fram till ca 1860.

Form
Materialet i bottenväven har främst varit linneväv men också halvlinne och bomullsväv förekommer. Storleken på hängklädena har anpassats efter de väggfält där de skulle hängas och vävstolens bredd. Längden varierar mellan 130-250 cm. Den vanligaste bredden är 70-80 cm. Upptill har kanten fållats och i fållen har fästs 3-5 sömmade öglor för upphängning. Nedtill har det varit vanligt att avsluta med en treflätad frans.


BlM 10450:86
Hängkläde av linne.
B=71 cm L=205 cm
Märkt: K G D
Motivtyp B
Insamlad av Gustaf
Quiding på 1880-talet.

Blekingesöm
Ursprunget till det vi kallar blekingesöm kommer från de broderade hängklädena. Dessa är broderade med enkelsidig sömnad. På så sätt sparades garn. Det verkar inte finnas några speciella regler hur baksidan skulle se ut. Det viktiga var hur framsidan tedde sig.

Färg
Broderiets färger är på hängklädenas framsida idag rosa, ljusblått, ljusgult och mörkare blått. De är blekta av solljus och tvätt. Vid färganalys av hängklädenas baksida kan man se att garnet en gång varit mustigt rött, mörkblått, mellanblått, ljusblått och starkt gulorange.

Mönster ursprung
Mönstren är folkliga och naiva i sin karaktär. Vissa är mycket smakfullt komponerade och konstnärligt tecknade. Mönstren har troligen tecknats på fri hand med ett slags bläck. Ibland har oavsiktliga bläckplumpar broderats över med någon blomma. Den stora motivpåverkan har varit 1700-talets blommande rokoko men också gustavianska stildrag kan skönjas. På hängklädena hittar vi avbildningar av lotus, hibiskus, pioner, nejlikor, granatäpplen och paradisfåglar - blommor och frukter med rötter i Kina, Indien och Turkiet. Importerade sidentyger, lackarbeten och porslin kan ha inspirerat mönsterritaren. Men många av motiven har också en folklig karaktär som vi hittar på sydsvenska bonadsmålningar. Motiv som kan vara inspirerade av bonadsmålningar är Adam och Eva, hästar med ryttare, gummor, gubbar och änglar. Även den bård som pryder hängkläden av typ B kan man hitta på bonadsmålningar.

Vem ritade mönstren?
Vem eller vilka som ritade mönstren vet vi inte, men många av mönstren är så välritade att det måste varit en skoland hand som ritat. Bonadsmålningstraditionen är långt äldre än de broderade hängklädena och bägge dessa kulturyttringar är nära förknippade med det sydgötiska huset. Flera bonadsmålare var verksamma i dessa trakter under den tid hängklädena skapades. Bonadsmålare gick ofta runt till olika gårdar och målade bonader, möbler och kistor. Det är inte helt otroligt att han även tecknade mönster på linneväv som sedan bondhustrun eller pigan på gården broderade.

Vem broderade?
Vi vet inte säkert i något fall namnet på den som broderat. Många av hängklädena är märkta med initialer.Det kan vara ägarens namn eller någon ung kvinnas initialer, som fått hängklädet i hemgift. Genom att studera broderisättet, stygnläng, färgval och kompositioner kan man nu anta att det måste funnits någon eller några som yrkesmässigt levt på att rita mönster eller brodera. Mycket tyder på att mönstertecknare och brodös inte är samma person. Många hängkläden av samma typ kan ha olika initialer och stygnen skiljer så pass att det måste vara olika personer som har broderat. Det är troligt att kvinnorna på gårdarna, deras döttrar eller pigor som har broderat på uppritade mönster. Många av hängklädena kommer från större gårdar, där det fanns ekonomiska möjligheter att avsätta tid till att brodera.


BlM 9071
Hängkläde av linne från Letesmåla, Ringamåla socken. Har enligt uppgift tillhört Ola Månssons och Lars Månssons hustrur. Museet äger 12 hängkläden från samma ägare, BlM 9071-9082.
B=90 cm L=142 cm
Motivtyp C
Gåva till museet av Sven
Hellerström, Nättraby 1920.

Uppgifter om mönsterritare:
 
•Marna Jönsdotter i Mörrums socken var specialist på hängkläden.(uppgett av Nils Månsson Mandelgren som besökte Blekinge 1856)

•att dessa sytts i de olika gårdarna och att troligen bondhustrurna och bonddöttrarna själva hittat på mönstren. (Berättat av besökare vid en utställning med broderade hängkläden i Karlshamn 1907)

•"mönstren ritades av en prästdotter från Hällaryd" (Muntlig uppgift av Anna Månsdotter med rötter i Blekinge till Ruth Nelsson 1930)

•Det finns fyra tillverkningscentra, bla Asarum och att en fru Ådahl eller Åkmark i Asarum ritat och sytt hängkläden på beställning på 1870-talet. (Elisabet Strömberg, Blekingeboken 1950)

•En handikappad man från Letesmåla ritade hängkläden på 1700-talets slut och 1800-talets början. (Muntlig uppgift till Hemslöjdskonsulenten i Blekinge 1988)

•Bonadsmålare Sven Nilsson från Härnäs, född 1800 i Hovmansbygd, Asarums socken, var verksam som mönstertecknare och att hans hustru Inga broderade på beställning till folk i trakten. Denne Sven Nilsson var "fördärvad i ena armen". Sven Nilsson var även möbelmålare. (Eva Kjerström-Sjölin, Blekingeboken 1971)

 

Upp

 

Läs mer

Läs mer


• Bringéus Nils-Arvid, Sydsvenska bonadsmålningar Lund, 1982

• Hyllstedt Ragnvi, Hängkläden från Blekinge, broderade och vävda , Karlskrona 1982

• Kjerström-Sjölin Eva, Trane-Sven. Bonadsmålaren Sven Nilsson i Härnäs.Blekingeboken 1971.

×