Blekinge museum

Dykare vid uppstående spant på havsbotten (Foto Brett Seymour)

Senaste nytt om Gribshunden

Både rorkulten och det över sex meter långa rodret från skeppet Gribshunden har undersökts vid arkeologiska undersökningar under augusti och september 2022. Det var med den här tekniken som både danske unionskungen Hans skepp - men sannolikt också Columbus och Vasco da Gama - manövrerade sig fram till nya världar. ”Vi har aldrig tidigare kunnat undersöka den här typen av föremål” säger forskningsledaren Brendan Foley från Lunds universitet. 

Skeppskonstruktionen har varit i fokus under dykningarna 2022, som genomförts av forskare och marinarkeologer från Lunds universitet, Blekinge museum och danska Vikingeskibsmuseet. Högteknologiska hjälpmedel har använts för att kunna avslöja de medeltida skeppsbyggarnas hemligheter.

Det 6,5 meter långa rodret har frilagts för att 3D-fotograferas på botten, medan rorkulten och andra mindre konstruktionsdelar har lyfts till ytan för att 3D-modelleras med en speciell scanner. Vissa av föremålen har sedan återdeponerats på samma plats vraket i ett test av framtida arbetssätt. Allt har skett i samverkan med Digitala arkeologiska laboratoriet (DARK lab) på Lunds universitet och skeppsbyggnadsexperter på danska Vikingeskibsmuseet.

”Ingen känner till hur de här skeppen styrdes över haven” säger Brendan Foley. ”Det är förstås otroligt symboliskt att hantera den typ av roder som styrde världen en riktning som gav oss länder som dagens USA, Mexiko och Brasilien. ”

Utöver detta har högprofilerade fynd av medeltida skjutvapen, kanonlavetter och keramikdelar gjorts. Även detta är fantastiska föremål som berättar mycket om skeppet och det medeltida samhället. Alla bärgade föremål tas omhand av Blekinge museum för konservering.

Sedan tidigare finns den omfattande kunskapsöversikten efter 2019 års dykningar på skeppet tillgänglig på nätet: GRFUN/Gribshund (1495)

 

 

 


Större karta och vägbeskrivning →