Blekinge museum

Byhistorik

Hur en bys historia beskrivs beror på vilka källor vi väljer att använda. Vi kan studera fynd och resultat från utgrävningar, söka i arkiv, studera kartor eller lyssna på människor som berättar minnen, sägner och myter.

Tidigare kunde byns historia spåras ner i vikingatid. Genom de nya fynden vet vi nu att byn fanns redan vid tiden för Kristi födelse.

På en karta från 1816 kallades marken norr om kullen för ”Wi åkers ängarne”. ”Vi” är en beteckning för en kultplats från järnåldern. Att det funnit en sådan plats i Vång är inte orimligt.

Förmodligen levde minnet av kultplatsen på kullen länge. Den knöt an till en äldre världsbild och religionsutövning. Så sent som på 1940-talet upptecknades en fantasieggande folktradition om en sjunken kyrka i Vång.

Men kullen med kultplatsen finns också kvar i minnet hos dagens Vångbor som barndomens kälkbacke eller hagen där ardennerhästen Pelle gick och betade.