Blekinge museum

Teckning av Lars- Erik "Lehån" Håkansson

Arkeologi

Arkeologin ger oss möjligheter att förstå hur generationer av Blekingar innan oss levt sina liv. Övergivna åkrar, sedan länge raserade huslämningar och forntida gravfält lämnar olika vittnesbörd om mycket skiftande liv och levnadsförhållanden under årtusenden.

Inom arkeologin dokumenterar vi sådana lämningar, vi tolkar dem och sätter in dem i ett kulturellt och tidsmässigt sammanhang. De äldsta dokumenterade spåren av människor i dagens Blekinge är omkring 11500 år gamla. I det fallet rör det sig om en lägerplats från de sista renjägarnas tid vid fornsjön Vesans strand.

Även i andra änden av tidslinjen, efterlämnar dagens samhälle spår som skapar kulturmiljöer att värna och vårda i framtiden. Bilden av Blekinge, sedd genom länets kulturhistoriska lämningar, präglas således av en variation och en mångfald över tid och rum.

Kontakt: Mikael Henriksson