Blekinge museum

BYGGNADSVÅRD

Byggnadsvård

Skall du bygga om eller renovera kan museet ge råd om varsam renovering så att du kan bevara de kulturhistoriska värdena i ditt hus.
Vi informerar även om bygglagsstiftning och eventuella möjligheter till byggnadsvårdsbidrag.

Kontakt: Jimmy Juhlin