Blekinge museum

Gribshunden, Griffen, Gripen

Här kan du läsa tidsskriften Gränsløs

I skriften kan du ta del av artiklar baserade på föredrag som höll vid ett seminarium om Gribshunden på Lunds universitet hösten 2019.

Skriften ges ut av Centrum för Öresundsstudier som har till uppgift att skapa nätverk, forska och sprida kunskap om Öresundsregionen, gränsstudier och regionstudier.