Blekinge museum

Exploateringsprojekt

Exploateringsarkeologi utförs på beslut av Länsstyrelsen när det anses vetenskapligt befogat.  Sådana arkeologiska projekt föranleds oftast av att någon exempelvis vill bebygga en plats där det finns eller kan misstänkas finnas fornlämning av något slag. Denna typ av arkeologi bekostas uteslutande av exploatörer och projektörer. Ofta är exploaterings-grävningar ganska begränsade till både kostnad och omfång, men ibland kan betydande ytor och mängder av intressanta arkeologiska lämningar beröras.

Faktum är att det tveklöst största arkeologiska kunskapstillskottet kommer av just exploateringar. Nedan finns några exempel på mer omfattande undersökningar i Blekinge, främst tillkomna genom motorvägsutbyggnader och expansion av bostadsområden.