Blekinge museum

E22 Sölve-Stensnäs

Utgrävningarna längs den nya sträckningen av E22 mellan Sölve och Stensnäs är de hittills största utgrävningen som gjorts i Blekinge. Bland annat hittades spår som leder långt tillbaka till jägarstenåldern vilket gör att Blekinges historia förskjutits ytterligare några tusen år tillbaka i tiden. Sju platser undersöktes och lämningarna spänner över minst 11 000 år.

Tidvis var närmare 50 arkeologer engagerade i fältarbetet, som gjordes på Trafikverkets uppdrag. Projektet är ett samarbete mellan Blekinge museum, Kalmar läns museum, Kulturparken Småland/Smålands museum, Riksantikvarieämbetet UV Syd och Sydsvensk Arkeologi AB.

Färdigställda rapporter finns tillgängliga i "rapportarkivet" här.

Kontakt: Mikael Henriksson